1. Definiții

Skycert.ro-website-ul, inclusiv informațiile și serviciile oferite de acesta, deținut și administrat de skycertsrl.

Client – persoană juridică ce face o comandă prin intermediul website-uluiskycert.ro cu intenția de a obține un certificat de conformitate cu un standardISO.

Prestator – societatea comercială skycert srl, având următoarele date de identificare legală: sediu social in Constanta, str. Breaza, nr.31, etaj 3, ap. 11, cui 48773388, număr de înregistrare la registrul comerțului j13/3084/2023, ce furnizează servicii la solicitarea clienților săi persoane juridice în domeniul certificării de sisteme de management, conform standardelor aplicabile din seria ISO.

Servicii – servicii acordare și reînnoire de certificat(e) de conformitate, inclusiv elaborarea documentației aferente de sistem de management, furnizate de către skycertîn conformitate cu și la solicitarea clienților persoane juridice.

Documentație de sistem de management – documentație elaborată de către skycert și pusă la dispoziția clientului în format electronic, și care se conformează cerințelor standardelor de sisteme de management din seria ISO.

Certificat de conformitate ISO – certificat emis de către skycert în favoarea clientului persoana juridică ca și dovadă a conformității documentației sistemului de management cu cerințele unui standard.

Contract – documentul juridic ce are drept obiect furnizarea de servicii de cătreskycert și primirea acestora de către client prin intermediul site-ului skycert.ro și care definește printre altele drepturile și obligațiile părților.

  1. Termene și condiții generale

Serviciile oferite de către skycert se adresează exclusiv persoanelor juridice înregistrate în România și care se află în situație de funcționare conform prevederilor legislației. Serviciile nu sunt furnizate către persoane fizice sau către entități juridice dizolvate, inactive sau cu activitate suspendată.

Clientul ia la cunoștință și acceptă prezentele termene și condiții anterior achitării tarifelor pentru servicii. În situația în care clientul nu acceptă termenele și condițiile din acest document, nu poate accesa serviciile furnizate de către skycert.

Clientul trebuie să furnizeze o adresa de email validă prin intermediul căreia skycert îi va comunica informații importante referitoare la accesarea serviciilor sau expirarea certificatelor.

Documentele sunt eliberate de către skycert  în format electronic si in format fizic la adresa de corespondenta oferita de beneficiar.

Documentele obținute de către client (Certificate de conformitate, documentație de sistem de management) sunt proprietatea acestuia, nu pot fi transferate sau cesionate către alte entități.

Skycert furnizează clientului prin email informații de acces la website-ul skycert.ro de unde clientul poate descărca documentele ce fac obiectul contractului. Accesul la documente nu necesită deschiderea unui cont pe site-ul skycert.ro. Dreptul de acces la documente este limitat în timp. În situația în care clientul nu accesează documentele în termenul stabilit, el se poate adresa skycert pentru a solicita date de acces actualizate.

Clientul poate contacta skycert prin email la adresa info@skycert.ro

Clientul este responsabil pentru instalarea și utilizarea de software și hardware necesare accesării documentelor.

Skycert poate modifica în orice moment și fără notificare prealabilă prezentele termene și condiții care intră în vigoare la momentul publicării pe site-ul skycert.ro

Modificarea tarifelor pentru activitățile de certificare sau reînnoire anuală a certificatelor este la latitudinea skycert și poate fi realizată fără acceptul prealabil al clientului. Clientul poate decide a nu-și reînnoi certificatul sau certificatele deținute la noile condiții financiare stabilite de către skycert. Tarifele în vigoare sunt publicate pe website-ul skycert.ro

  1. Caracteristici și limite de responsabilitate

Skycert furnizează clientului o documentație de sistem de management ce respectă cerințele de documentare ale standardului/ standardelor de referință la care se referă (e.g. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, etc.).

La momentul actualizării standardelor la nivel național/ internațional,skycert va actualiza într-un termen ce nu poate depăși perioada de tranziție stabilită de organizațiile abilitate, documentația de sistem de management și certificatele clientului. Aceste actualizări se realizează în mod normal la reînnoirea certificării.

Clientul accesează serviciile skycert pe propria răspundere.

Skycert nu își asumă responsabilitatea pentru acceptarea sau neacceptarea, respectiv recunoașterea sau nerecunoașterea de către terți a documentelor (inclusiv certificatelor) emise pentru client.

Skycert nu poate fi făcut responsabil pentru pagube înregistrate de client sau terți, de orice fel, incluzând fără a se limita la orice daune directe, indirecte sau accidentale, inclusiv dar fără a se limita la acestea, orice daune pentru pierderi de profit sau venituri ale clientului, orice întrerupere de afaceri, orice pierdere a unor oportunități sau reputație rezultate în urma obținerii sau utilizării documentelor elaborate și puse la dispoziție de către skycert.

Skycert nu este responsabil pentru modul în care clientul alege să utilizeze documentele puse la dispoziție în baza contractului.

Răspunderea skycert referitoare la furnizarea serviciilor se rezumă exclusiv la sumele plătite de către client pentru servicii în cursul anului calendaristic respectiv.

  1. Funcționare

Platforma pusă la dispoziție pe site-ul skycert.ro este disponibilă oricărei persoane juridice active înregistrate în România. Platforma nu furnizează servicii pentru persoane fizice.

Skycertsolicită informații de la persoanele juridice care intenționează să acceseze serviciile sale și verifica corectitudinea acestor informații în bazele de date publice, furnizate de instituții precum oficiul național al registrului comerțului.

Serviciile sunt furnizate în baza datelor puse la dispoziție de către client și numai după confirmarea plății contravalorii acestora.

Clientul plătește pentru serviciile solicitate în conformitate cu tarifele publicate de către skycert. Plata se efectuează prin card de debit/ credit sau prin transfer bancar.

Comunicarea cu clientul se realizează prin email, utilizând adresa sau adresele furnizate de către acesta.

  1. Protecția datelor cu caracter personal

Colectăm date cu caracter personal prin intermediul website-uluiskycert.ro de la reprezentanții organizațiilor ce solicită serviciile noastre.

Datele colectate se referă la numele persoanei/ persoanelor cu autoritatea de a semna contractul de certificare, adresă/ adrese de email pentru corespondență și număr de telefon.

Datele sunt colectate pentru scopul semnării contractului și pentru comunicarea necesară îndeplinirii obiectului contractului. Nu utilizăm datele dumneavoastră pentru campanii de marketing direct și nu punem datele dumneavoastră la dispoziție vreunui terț.

Pentru plățile realizate cu cardul informațiile de plată nu sunt colectate de către skycert, ci de către procesatori de plăți autorizați ce gestionează aceste date în conformitate cu politicile proprii.

Nu partajăm datele dumneavoastră cu terți și nu realizăm transferuri ale acestor date către state sau locații din afara spațiului economic european.

Skycert deține măsuri de securitate tehnică și organizatorică adecvate pentru procesarea în condiții de siguranță a datelor cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție.

Drepturile dumneavoastră referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție sunt cele specificate de legislația în vigoare, respectiv dreptul de acces la date, rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere, în condițiile specificate de legislație.

Datele noastre de identificare legală sunt următoarele: skycert srl, cu sediul social în Constanta, str. Breaza, nr.31, etaj 3, ap. 11, cod unic de înregistrare48773388, număr de înregistrare la registrul comerțului j13/3084/2023. Dacă doriți să vă exercitați drepturile oferite de legislație cu privire la protecția datelor cu caracter personal sau dacă doriți să solicitați informații cu privire la procesarea datelor dumneavoastră ne puteți contacta la adresa info@skycert.ro

  1. Litigii

Orice litigiu referitor la aceste termene și condiții, inclusiv orice litigiu referitor la interpretarea  acestora va fi soluționat de către părți pe cale amiabilă. În cazul în care nu este posibilă soluționarea pe cale amiabilă, părțile convin ca acestea să fie soluționate de către instanțele judecătorești cu competență la sediul skycert.